Tværfaglige møder

Vores tværfaglige møder følger en bestemt struktur og handler primært om at arbejde forebyggende.

I er som forældre vores tætteste samarbejdspartnere, når vi arbejder tværfagligt i konkrete sager.

I er med hele vejen og er vores største ressource, når det handler om at forstå de tegn og signaler, som jeres barn eller fællesskabet viser på ubalance i trivslen.

Vi har 2 typer møderfora, som vi benytter, når vi arbejder tværfagligt: 

Tværfagligt Forum

Her er den tværfaglige deltager altid psykologen, som er tilknyttet dagtilbuddet eller skolen. Derudover kan vi invitere andre relevante deltagere.

Tværfagligt Myndighedsforum

Her er den tværfaglige deltager altid socialrådgiveren fra Viborg Kommunes Familieafdeling. Derudover kan vi invitere andre relevante deltagere.

Få mere information

I folderen til højre kan I læse mere om, hvordan vi sammen med jer forældre forbereder og afholder et tværfagligt møde. 

Sidst opdateret: 02.05.2019