God trivsel smitter!

Du kan altid hjælpe

At være forældre til et barn i mistrivsel er svært, og det kan være forbundet med masser af frustrationer og ærgrelser. Er jeg ikke en god nok forældre? Var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Der er mange spørgsmål, og vi er der sammen for at hjælpe barnet tilbage i god trivsel.

Hos jer andre forældre er det vigtigt, at mistrivsel ikke bliver et tabu. Faktisk kan I gøre en stor forskel, der hjælper – og det er ikke nødvendigvis svært. Hold fast I jeres børns relationer til andre, også dem der måske har en svær fase. Husk, at jeres adfærd kan have direkte indvirkning på, at det hurtigere lykkes at få et andet barn tilbage i trivsel igen.

Lyt til børnene og tag det, de siger, alvorligt! De har førstehåndserfaring og ved om nogen, hvordan de har det.

Og jo bedre både forældregruppen og børnegruppen fungerer som helhed, jo bedre trivsel vil alle børn opleve – også dit barn!

Sidst opdateret: 09.03.2017