Trivsel og læring

God trivsel hænger sammen med god læring.

God trivsel er en betingelse for barnets læring og udvikling, og barnets forståelse for at fungere godt i sociale sammenhænge. Og det modsatte gør sig også gældende: et barn, der oplever, at det er god til at lære, vil også oftere opleves at være i god trivsel.

Og sådan er det generelt med trivsel - tingene hænger sammen, hele vejen rundt – og dét er en af grundstenene i vores arbejde med børns trivsel.

Sidst opdateret: 09.03.2017