Den tidlige indsats

Vi ved, at jo tidligere vi reagerer på en situation, hvor vi oplever, at et barns trivsel er i ubalance, jo bedre er chancerne for, at vi hurtigt kan få barnet tilbage i god trivsel.

Og omvendt, jo længere der går, før vi får reageret, jo større kan konsekvenserne blive – ikke mindst over tid.

Det er altså vigtigt, at vi får reageret hurtigt.

Vi vurderer alle børns trivsel mindst 2 gange årligt ved hjælp af Trivselsundersøgelser.

Du kan som forælder lave et lille ”trivselstjek”:

  • Er dit barn og børnegruppen/klassen gode til at invitere hinanden ind i leg eller samvær?
  • Er dit barn og børnegruppen/klassen gode til at hjælpe hinanden?
  • Er der en god og venlig omgangstonen hos børnene og forældrene?

Hvis ja; god trivsel!
Hvis nej; så handler det om at få snakket sammen med de andre forældre og få vendt skuden. Gerne i et samarbejde med os!

Sidst opdateret: 09.03.2017