Trivsel i hele opvæksten

Trivsel fungerer i samspil med alle de indtryk, et barn oplever gennem hele sin opvækst.

De fleste børn vil gennem deres liv komme i forbindelse med indtil flere institutioner som dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub.

I Viborg Kommunes dagtilbud og skoler arbejder vi for, at barnet oplever, at der er god sammenhæng i overgangene fra det ene sted til det næste. Derfor handler indsatsen for trivsel også om at skabe det bedste fundament for at få nogle gode og sammenhængende overgange mellem institutionerne.

Trivselsvurderingerne kan altså løbende være med til at sikre at barnets vej -helt fra det bliver født, og til de skal ud af folkeskolen, opleves så sammenhængende og trygt som muligt.

Sidst opdateret: 09.03.2017