Trivsel opleves forskelligt

Trivsel kan være en kompleks størrelse med mange nuancer og er ikke en stillestående tilstand – heldigvis!

Der kan være perioder, hvor et barn af den ene eller den anden grund ikke trives optimalt. Det kan være i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald i den nærmeste familie. Det kan også være, at dynamikken i den gruppe barnet er i (som f.eks. skoleklasse eller børnegruppe) ikke fungerer optimalt.

Alle disse elementer spiller ind på barnets oplevelse af sine omgivelser.

Barnet kan altså opleves at være i mistrivsel i én situation SAMTIDIG med, at det opleves i god trivsel i en anden situation!

Det er vigtigt, at vi får reageret på de situationer, hvor barnet er i mistrivsel så hurtigt som muligt, også selvom barnet kan opleves i god trivsel i andre situationer.

I vores arbejde med trivsel bruger vi netop denne dynamik som afsæt for, at få barnet tilbage i god trivsel igen.

Sidst opdateret: 09.03.2017