Forældregruppen er vigtig!

Den gode stemning i forældregruppen smitter!

Børn spejler sig i de voksne, de omgås med og kopiere i stor stil den adfærd, de møder i det daglige, så jo bedre vi voksne er til at omgås hinanden, jo bedre bliver børnene til det. Og jo bedre børnegruppen fungerer, jo hurtigere kan vi hjælpe det enkelte barn tilbage i god trivsel.

Så husk; en god og venlig stemning blandt jer forældre har direkte effekt på børnenes måde at være på overfor hinanden!

Læs mere i venstre menu

Sidst opdateret: 10.03.2017