Børnenes fællesskab

Vi har også fokus på det gode fællesskab børnene imellem.

Helt centralt for et barns trivsel er, hvordan det har det i fællesskab med andre børn. Derfor har vi i vores indsats også stor fokus på, at børnene lærer at omgås hinanden med gensidig respekt.

Heri ligger også vores indsats mod og fokus på mobning.

En god og velfungerende børnegruppe er den bedste hjælp til at få de børn, der i en periode kan opleve mistrivsel, tilbage i god trivsel igen.

Sidst opdateret: 09.03.2017